To tutaj młodzież zdobędzie niezbędne kwalifikacje na wybranym kierunku kształcenia, które pozwolą zaistnieć na rynku pracy, dadzą możliwość pełnego włączenia się w społeczeństwo i znalezienia swojego miejsca w dorosłym życiu. Kończąc naukę uczeń ma możliwość podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci naszej szkoły mają szanse na podjęcie pracy
u pracodawców,
u których odbywali praktyki.

 

STAWIAMY NA:

  • rozwój młodzieży ukierunkowany w wybranej przez nich branży,
  • zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektów unijnych,
  • równe szanse na rynku pracy.
 
 

Zgodnie z reformą oświaty od września 2017r. kształcimy na kierunkach:

 

 
 

Nasi uczniowie moją możliwość odbycia praktyk zawodowych w:

  1. Atrium Producent schodów w Siemianowicach Śląskich
  2. Hotel Vacanza w Siemianowicach Śląskich
  3. Dom Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
  4. Sklep „ Pod ręką” w Katowicach, hipermarket Tesco
  5. Sieć piekarni na terenie Siemianowic Śląskich

 

 

>>> PODANIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 3 <<<