KUCHARZ

 

 

 

 

Nauka  zawodu będzie realizowana w kuchni szkolnej i DPS w Siemianowicach Śl.

 

Wymagana dobra sprawność manualna, dokładność, punktualność, uczciwość, dbałość o czystość i higienę osobistą. Praca w pozycji stojącej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

OKRES NAUKI

3 LATA