PRACOWNIK POMOCNICZY

OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

 

 

 

Nauka zawodu odbywać się będzie w pracowniach szkolnych oraz w hotelach na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

 

Wymagany dobry stan zdrowia, dobra sprawność manualna oraz dbałość o higienę osobistą i otoczenia. Ponadto odpowiedzialność, uczciwość, sumienność i komunikatywność.
Praca w pozycji stojącej.


 

OKRES NAUKI

3 LATA
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;

2. wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

3. wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;

4. wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

5. wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.