PRACOWNIK POMOCNICZY

KRAWCA

 

 

 

Nauka zawodu realizowana będzie w pracowni szkolnej.
Ćwiczenia kunsztu krawieckiego realizowane będą poprzez działalność usługową i na materiale własnym.

 

Wymagana dobra sprawność manualna, dobry wzrok, cierpliwość, dokładność, umiejętności projektowania. Praca w pozycji siedzącej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca;

 

2) poznania technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

 

3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

 

4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

 

5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim;

 

6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;

 

7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych.

OKRES NAUKI

3 LATA