PRACOWNIK POMOCNICZY

ŚLUSARZA

 

 

 

Nauka zawodu odbywać się będzie w pracowni szkolnej oraz w zakładzie pracy „ATRIUM” w Siemianowicach Śl.

Podczas wakacji letnich zakład pracy umożliwia chętnym uczniom podjęcie pracy i zarobku, a po ukończeniu szkoły istnieje możliwość zatrudnienia.

 

Wymagana dobra sprawność manualna, zamiłowanie do majsterkowania, wytrwałość i dokładność w pracy.

Praca w pozycji stojącej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich;


2) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie;


3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim;


4) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;


5) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego;


6) wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii;


7) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.

OKRES NAUKI

3 LATA