Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 Szkoła Przysposabiająca do Pracy