To tutaj Twoje dziecko przez zabawę i naukę pozna oraz nauczy się rozumieć otaczający je Świat.

W naszej szkole każdy uczeń odniesie sukces, tak ważny w początkowym etapie edukacji. A odnosząc sukces dziecko zdobędzie motywację do dalszej nauki.

 

Nasza szkoła zapewnia wszystkim uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warunki do wszechstronnego rozwoju. Podstawą pracy jest indywidualne podejście do wychowanka tylko dzięki temu możemy w pełni zrozumieć jego potrzeby. Nasza kadra pedagogiczna jest osobiście zaangażowana w rozwój każdego ucznia. Każdy z naszych uczniów ma Indywidualny

 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Zespół specjalistów prowadzi wszechstronną rewalidację i reedukację indywidualną, terapię logopedyczną, psychologiczną oraz socjoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastykę korekcyjną.

Oferta Szkoły Podstawowej:


 

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kształcą się na dwóch etapach edukacyjnych. I etap obejmuje klasy I-III; II etap obejmuje klasy IV-VIII

 

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym kształcą się w Oddziałach Edukacyjno-Terapeutycznych na dwóch etapach edukacyjnych. I etap obejmuje klasy I-III; II etap obejmuje klasy IV-VIII

 

  • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

  • oddział dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera z normą intelektualną

 

  • odział dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera z niepełnosprawnością intelektualną