do przeglądania informacji potrzebny jest program Adobe Reader

Bieżące informacje oraz wydarzenia dotyczące organizacji i sposobu realizacji nauczania zdalnego związanego z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty można śledzić na szkolnym profilu umieszczonym na facebook.com
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSSPE
dotyczące organizacji pracy w dniach
20.12.2021 - 09.01.2022


(informacja z dnia 16.12.2021)
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021r.


(informacja z dnia 21.05.2021)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 10-05-2021

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 10.05.2021(informacja z dnia 07.05.2021)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 04-05-2021

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 04.05.2021(informacja z dnia04.05.2021)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19-04-2021

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 19.04.2021(informacja z dnia19.04.2021)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19-03-2021

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 22.03.2021
dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu nauczania stacjonarnego(informacja z dnia19.03.2021)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 01-03-2021

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 01.03.2021
dotyczące częściowego powrotu do systemu nauczania stacjonarnego(informacja z dnia 01.03.2021)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 06-11-2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dotyczące zawieszenia częściowego systemu nauczania stacjonarnego   w klasach
4au, 5au, 6au, 7au, 8au,  4-5a, 6a, 7a, 8a, 1abr, 2abr, 2bbr, 3abr, 1ap, 2ap, 3ap
w terminie od 09.11.2020 do dnia 29.11.2020r.(informacja z dnia 06.11.2020)

1) ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 26-10-2020

w sprawie zawieszenia częściowego systemu nauczania stacjonarnego   w klasach
4au, 5au, 6au, 7au, 8au,  4-5a, 6a, 7a, 8a, 1abr, 2abr, 2bbr, 3abr
w terminie od 27.10.2020 do dnia 08.11.2020r.

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI Z DNIA 23-10-2020
W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY


3) SCHEMAT LEKCJI W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO


(informacja z dnia 26.10.2020)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19-10-2020
(informacja z dnia 19.10.2020)


Zarządzenie dotyczy przejścia z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne dla klas:
2au, 3au, 1-3a, 4-5a w terminie od 19-10-2020 do 23-10-2020


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH W CZASIE EPIDEMII COVID-19
(informacja z dnia 01.09.2020)


Przestrzeganie regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w czasie epidemii COVID-19 obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców i uczniów ZSSPE w Siemianowicach Śl.

 

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
(informacja z dnia 10.07.2020)


Uczniowie i nauczyciele Zespółu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich w ramach projektu
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
realizowanego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
otrzymali wsparcie w postaci 2 laptopów umożliwiających realizację lekcji w nauczaniu zdalnym.

 

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA+"
(informacja z dnia 09.07.2020)


Uczniowie i nauczyciele Zespółu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich w ramach projektu "Zdalna Szkoła +" realizowanego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, otrzymali wsparcie w postaci 2 laptopów umożliwiających realizację lekcji w nauczaniu zdalnym.

 

SZANOWNI RODZICE - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
(informacja z dnia 01.07.2020)

Zakończyliśmy trudny rok szkolny. W związku z pandemią od marca 2020 r. trwała nauka zdalna.
Serdecznie dziękujemy Wam za współpracę i współorganizowanie nauki w tym czasie.

 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020r.AMINU ÓSMOKLASISTY W 2020r.
(informacja z dnia 10.06.2020)

- INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH O OBOWIĄZUJĄCYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA
ZAJĘĆ STACJONARNYCH
ORAZ KOSULTACJI Z PRZEDMIOTÓW W SZKOLE
(informacja z dnia 25.05.2020)

- INFORMACJA DLA RODZICA

- ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
    udziału w zajęciach stacjonarnych w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śl.

- WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
   
 

ANKIETA
KONSULTACJE DAL UCZNIÓW KLAS 4-8 SP i 1-3 BR
(informacja z dnia 22.05.2020)

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z 13 maja 2020 r. dotyczącym organizacji konsultacji stacjonarnych dla uczniów klas 4-8 SP i 1-3 BR w trybie stacjonarnym od 1 czerwca, zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą zapotrzebowania na organizację takich konsultacji.

W terminie do 27 maja 2020 r. za pomocą formularza prosimy o przesłanie informacji: imię i nazwisko ucznia, klasy, przedmiotów na jakie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje stacjonarne.

Informacje dotyczące przygotowania ucznia do udziału w konsultacjach (wyposażenie, zasady, procedury dotyczące przebywania na terenie szkoły, oświadczenia i zgody rodziców) zostaną przygotowane niezwłocznie.

Konsultacje skierowane są głównie do uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi. Dają możliwość poprawy ocen i otrzymania promocji do następnej klasy.


PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ANKIETOWEGO


 

 

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ WWR i KLAS 1-3 SP
(informacja z dnia 22.05.2020)

Ze względu na trudną sytuację na Śląsku w związku ze wzrostem  liczby zakażeń  i zachorowań na covid-19 przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych  wwr oraz zajęć  klas 1-3 szkoły podstawowej  do dnia 01.06.2020r. 

Harmonogram  konsultacji  uczniów klasy 8 zostanie przedstawiony  25.05.2020
zainteresowanym  uczniom i rodzicom.

                                                    Z poważaniem  Dyrektor Elżbieta Dyngosz

 


INFORMACJA DYREKTORA ZSSPE
dotycząca organizacji i sposobu realizacji nauczania zdalnego


ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSSPE NR 3/2020
w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 3/2020
 

KRYTERIA UŻYCZENIA SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO

- kryteria wypożyczenia sprzętu komputerowego
- regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego
- załącznik nr 1

UMOWA UŻYCZNIA SPRZĘTU KMPUTEROWEGO

- załącznik nr 1 - Protokół zwrotu sprzętu komputerowego
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PANDEMII

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice,
jak zapewne Wam wiadomo, obowiązują nas wytyczne dotyczące naszej codzienności w dobie epidemii. Obowiązują tzw. podstawowe zasady bezpieczeństwa, które ulegają zmianom i dlatego warto się z nimi zapoznać.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was krótką "ściągę", w której podpowiadamy co WOLNO nam robić, a czego zdecydowanie NIE WOLNO.

Zachęcamy do przeczytania!