PLIKI DO POBRANIA
POBIERZ PLIK   PODANIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 3
POBIERZ PLIK   PODANIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
POBIERZ PLIK   ZAŁĄCZNIK NR 4 - WNIOSEK
  o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS
POBIERZ PLIK   ZAŁĄCZNIK NR 5 - WNIOSEK
  o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS
POBIERZ PLIK   WNIOSEK
 o dowóz dziecka w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola/szkoły/placówki kształcenia specjalnego