Zespół Szkół Specjalnych jest to placówka skierowana do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – niezależnie od stopnia niepełnosprawności. W naszej szkole dziecko może przejść cały cykl edukacyjny – od szkoły podstawowej do szkoły branżowej I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Prowadzimy również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W procesie nauczania zapewniamy naszym uczniom warunki do realizacji obowiązku szkolnego. Dostosowujemy tempo pracy do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Uczniowie realizują program dydaktyczny w mało licznych klasach. Podstawą naszej pracy jest indywidualne podejście do ucznia. Dostosowujemy metody pracy do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Każdy z naszych wychowanków ma szansę osiągnięcia sukcesu.

 
 

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka naszym uczniom zapewniamy:

 

 • świetnie wykształconą kadrę – nauczyciele z powołania, którzy są specjalistami w pacy z dzieckiem i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta zajęciowy, doradca zawodowy

 

 • warunki do wszechstronnego rozwoju dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 • indywidualne podejście do wychowanka — tylko dzięki temu możemy w pełni zrozumieć jego potrzeby

 

 • możliwość korzystania z posiłków w szkolnej stołówce

 • bezpłatny dowóz uczniów do szkoły a po zajęciach – odwóz do domu

 

 • bezpłatne podręczniki

 • opiekę szkolnego pedagoga, pielęgniarki i psychologa

 • opiekę wychowawczą świetlicy (7:00 - 17:00)

 • szafka dla każdego ucznia

Nasi uczniowie mogą w pełni rozwijać swoją osobowość i zainteresowania także po lekcjach — popołudniami.

W tym celu proponujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • Klub Czytelnika
 • Klub Majsterkowicza
 • Zespół teatralny „Przyjdź czekamy”
 • Kółko plastyczne
 • Zespół taneczny
 • Niekonwencjonalna Orkiestra Szkolna „BATUTA”
 • Klub filmowy „Dobre kino”
 • Kółko komputerowe
 • Kółko krawieckie
 • Kółko gospodarstwa domowego
 • Kółko fotograficzno-filmowe
 • Warsztaty plastyczno-techniczne

 

Nasza placówka jest nowocześnie wyposażona i przystosowana do potrzeb uczniów
z różnymi niepełnosprawnościami.

SZKOŁA:

 • mieści się w nowoczesnym piętrowym budynku
 • zlokalizowana jest na ogrodzonej i zamykanej bramą działce
 • dysponuje miejscami parkingowymi na wydzielonym terenie
 • dysponuje ogrodem pełniącym funkcję placu zabaw i miejsc plenerowych uroczystości

Architektoniczne udogodnienia w budynku to m.in.:

 • 3 zewnętrzne podjazdy dla wózków
 • toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • schodołaz
 • dodatkowe poręcze przyścienne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Bezpieczeństwo uczniów:

 • w szkole funkcjonuje monitoring - zewnętrzny i wewnętrzny,
 • posiadamy portiernię, dzięki której monitorujemy osoby wchodzące i wychodzące z budynku
 • każdy uczeń posiada własną szafkę szatniową zamykaną na kluczyk